سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
----- 
1380/01/01 
 
اجرایی،پژوهشی 
همکاری 
حوزه علمیه کرج 
مدیریت 
 
 
اجرایى 
همکاری 
حوزه علمیه کرج 
آموزشی 
 
 
اجرایى 
تدریس 
تربیت مدرس 
مدرس 
 
 
آشنایی با منابع کلامی 
تدریس 
مرکز تخصصی فلسفه مدرسه فیضیه و ... 
مدرس 
 
 
تلخیص الاهیات 
تدریس 
مرکز تخصصی کلام 
مدرس 
 
 
تاریخ علم کلام 
همکاری 
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه 
----- 
 
 
پژوهشی