سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه 
----- 
 
 
پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
----- 
1380/01/01 
 
اجرایی،پژوهشی 
همکاری 
حوزه علمیه کرج 
مدیریت 
 
 
اجرایى 
همکاری 
حوزه علمیه کرج 
آموزشی 
 
 
اجرایى 
تدریس 
مرکز تخصصی کلام 
مدرس 
 
 
تاریخ علم کلام 
تدریس 
تربیت مدرس 
مدرس 
 
 
آشنایی با منابع کلامی 
تدریس 
مرکز تخصصی فلسفه مدرسه فیضیه و ... 
مدرس 
 
 
تلخیص الاهیات