مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد صفر
نام خانوادگی:جبرئیلی
پست الکترونیک:ms1346@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، کلام

زندگی نامه

اینجانب محمد صفر جبرئیلی در سال 1362 تحصیلات حوزوی را در کرج و سپس شهرری آغاز کرده و در قم ادامه داده ام که هنوز هم اشتغال دارم. طبق سنت حوزه از سالهای آغازین تحصیل به تدریس نیز اشتغال داشته ام. و لذا کتابهای ادبیات، منطق، فقه و اصول نیز در شهررى، کرج و قم تدریس کرده ام.با اینکه با سیکل وارد حوزه شدم اما در کنار آن چهار سال دبیرستان را ادامه دادم و با اینکه به جهاتی زمینه ورود به دانشگاه را داشتم اما علاقه به حوزه و دروس آن موجب نرفتن به آن مرکز علمی شد. با شروع مراکز تخصصی حوزه به جهت علاقه و دغدغه ای که در مباحث کلامی داشتم در مرکز تخصصی کلام شرکت کردم و مدت چهار سال در سطح چهارم اشتغال به تحصیل داشتم و از اساتید بزرگواری چون آیت آلله سبحانى، حجج اسلام ربانی گلپایگانى، فیاضی و دیگران استفاده کردم. بعد از گذشت یک سال از اتمام تحصیل برای تدریس در آن مرکز دعوت شدم. اکنون سومین سال است که در آنجا برای سطح 2 و 3 تدریس دارم. به علاوه در مرکز جهانی مرکز تخصصی فلسفه، و فرق و مذاهب نیز اشتغال به تدریس دارم. در بعضی مدارس حوزه نیز این توفیق را داشتم که به جهت کثرت اشتغال از ادامه آن محروم شدم. به جهت علاقه ای که به تحقیق داشتم از دهه هفتاد رسما" به نوشتن و تحقیق پرداختم که بعضی از مقالات در مجلات علمی چاپ شده است. با توجه به احساس نیاز در کنار درس در زمانهای خاص به تبلیغ و منبر و از جمله در دانشگاه اشتغال دارم. با مراکز علمی و تحقیقی نیز ارتباط و همکاری داشته و دارم. در خارج اصول حضرت آیت الله سبحانی و در خارج فقه در درس آیت الله شبیری زنجانی بهره برده ام که دومی هنوز ادامه دارد.