دین و فلسفه در مکتب نو افلاطونی
49 بازدید
محل نشر: قبسات » بهار 1384 - شماره 35 »(26 صفحه - از 71 تا 96)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دنیای فلسفه در طول تاریخ بلند آوازه خود، چهره‏های ماندگار و اثرگذاری را به بشر تحویل داده است. فلوطین یا پلوتینوس از جمله آنان یا یکی از سر آمدترین آنان است که اندیشه‏ها و افکارش از همان زمان در تفکر فلسفی فیلسوفان تأثیر قابل توجهی گذاشت. حتی فلسفه مسیحیت تحت تأثیر او تأسیس شد. فیلسوفان مسلمان نیز از پیروان مشا و اشراق و حکمت متعالیه از دیدگاه‏ها و افکار او بهره‏مند شده‏اند. این نوشتار* در پی آن است تا دیدگاه‏های او را در عرصه ما بعد الطبیعه ( البته به اجمال) بیان کند و نسبت‏ دین و فلسفه را در اندیشه‏هایش نشان دهد...